Tuesday, June 26, 2012

ESOS (Employees Share Option Scheme)


ESOS?

Esos merupakan satu skim dimana syarikat menjual saham mereka kepada kakitangan dengan harga diskaun. Kebiasaannya jumlah saham yang ditawarkan berbeza mengikut pangkat atau tempoh perkhidmatan. Ada sesetengah syarikat menetapkan tempoh pegangan sebelum staff boleh menjual semula pada pasaran terbuka. Ini bertujuan supaya harga di pasaran terbuka tidak terjejas.

Kenapa Syarikat Menawarkan ESOS?

Ada beberapa sebab mengapa syarikat menawarkan ESOS kepada staf, salah satunya adalah sebagai hadiah ataupun insentif dari syarikat kepada kakitangan (Rewards program). 

Pembiayaan ESOS?

Untuk pembayaran ESOS, staf boleh memilih untuk membuat pembayaran menggunakan simpanan sendiri ataupun melalui plan pembiayaan yang disediakan oleh investment bank. Kadar interest dan juga  peraturan untuk pembiayaan pinjaman berbeza bagi setiap investment bank

P/S: Untuk membolehkan kakitangan membeli saham syarikat, mereka akan melantik investment bank ataupun stockbroking firm untuk menguruskan proses pembukaan akaun CDS. Jika anda masih belum mempunyai CDS akaun dan juga ingin mengetahui berkenaan kadar pembiayaan pinjaman dari OSK Investment Bank, bolehlah hubungi saya untuk keterangan lanjut.

No comments:

Post a Comment